Aktualizacja pióra Kakadu

  • Pobierz PLIK AKTUALIZACYJNY.
  • Podłącz WYŁĄCZONE pióro Kakadu do komputera poprzez dołączony do zestawu kabel USB.
  • Na pulpicie monitora automatycznie powinien pojawić się folder z plikami pióra Kakadu.
  • Na swoim komputerze odnajdź pobrany plik aktualizacyjny, skopiuj go i wklej do głównego folderu pióra.
  • Bezpiecznie odłącz pióro Kakadu od komputera.
  • Włącz pióro i niezależnie od wcześniej usłyszanych komunikatów poczekaj na zgłoszenie się lektora w języku polskim. Może to potrwać nawet 60 sekund. WAŻNE! Nie klikaj przycisków pióra do momentu usłyszenia polskiego lektora: „Cześć, zaczynajmy!”. Wcześniejsze kliknięcie przycisków skutkuje zawieszeniem aktualizacji i brakiem możliwości podjęcia dalszych działań.
  • Gratulujemy! Pióro jest zaktualizowane!

Następnie pobierz plik nowej książki, który znajduje się przy miniaturce jej okładki postępując zgodnie poniższą Instrukcją:

Teraz możesz odkrywać najnowsze książki interaktywne Kakadu!

Dobrej zabawy!

*Po aktualizacji będą działały zarówno najnowsze, jak i wcześniej wydane książki Kakadu.